Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ SIDENOR


ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΙΔΗΡΟΥ διαθέτει πλήρη γκάμα από προϊόντα Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος SD της ΣΙΔΕΝΟΡ.Το Ολοκληρωμένο Σύστημα
Οπλισμού SD αποτελείται από:

Χάλυβα Οπλισμού SD
Ο Χάλυβας SD κατηγορίας C (B500C - ΕΛΟΤ 1421) της ΣΙΔΕΝΟΡ διακρίνεται για τις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής και ολκιμότητας, σύμφωνα και με τις σύγχρονες απαιτήσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών αντισεισμικών κανονισμών


Πλέγματα SD
Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD
Τα πλέγματα Υποστυλωμάτων SD παράγονται από ευθύγραμμες ράβδους οπλισμού SD κατηγορίας C (B500C - ΕΛΟΤ 1421). Με τα ακριβή γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά έχουν κερδίσει την προτίμηση των μηχανικών και των εφαρμοστών σιδήρου στην αγορά.


SIDEFIT (Ειδικά Πλέγματα)
Τα Ειδικά Πλέγματα Οπλισμού SIDEFIT έχουν σκοπό την κάλυψη όλων των περιπτώσεων όπλισης που υπάρχουν σε οικοδομικά έργα. Κύρια εφαρμογή τους είναι η κατασκευή εσχάρας οπλισμού για πλάκες, τοιχία, κτλ. Επίσης, μπορούν να καλύψουν όλες τις ειδικές ανάγκες
οπλισμού υποστυλωμάτων, δοκών, κτλ, οι οποίες δεν καλύπτονται από την τυποποιημένη γκάμα πλεγμάτων υποστυλωμάτων SD.


Δομικά (Κοινά) Πλέγματα
Το δομικά (κοινά) πλέγματα παράγονται από συγκολλημένα σύρματα για χρήση σε επιφανειακούς φορείς.Έτοιμους Κλωβούς SIDEFOR
Τα προϊόντα SIDEFOR είναι έτοιμοι κλωβοί για υποστυλώματα, δοκούς και τοιχώματα. Οι κλωβοί SIDEFOR είναι βιομηχανικό, τελικό προϊόν που εξασφαλίζει στο μελετητή αλλά και τον επιβλέποντα μηχανικό τη σιγουριά της σωστής εφαρμογής της μελέτης στο έργο και της ικανοποίησης των απαιτήσεων των κανονισμών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου